Voorkeurmateries

Burgerlijk recht:

 • onrechtmatige daad
 • contracten
 • afstamming, betwisting vaderschap, erkenning van kinderen
 • bezit en eigendom
 • pachtwet
 • .....

Handelsrecht en Commercieel recht:

 • invordering facturen
 • handelsgeschillen
 • bedrijven in moeilijkheden
 • ...

 

Vastgoedrecht:

 • huur: algemene huur, woninghuur, handelshuur
 • bouwzaken, aannemingsrecht
 • koop-verkoop
 • burenhinder
 • appartementsmede-eigendom
 • ...

 

Schuldenproblematiek/collectieve 
schuldenregeling

 

Fiscaal recht:

 • lokale belastingen
 • personenbelastingen
 • ...

Personen-en Familierecht:

 • echtscheidingsrecht en voorlopige dringende 
  maatregelen tijdens echtscheidingsprocedures
 • ouderlijk gezag, verblijfsregeling, alimentatie kinderen
 • vereffening-verdelingen huwgemeenschappen & erfenisrecht
 • contact tussen grootouders en kleinkinderen
 • jeugdrecht
 • feitelijk en wettelijk samenwonenden
 • onderhoudsgelden tussen ex-echtgenoten
 • bemiddeling
 • vermogensrechtelijk zaken
 • ...

Strafrecht:

 • algemeen strafrecht
 • Salduz-bijstand
 • voorlopige hechtenis
 • interneringsmaatregelen
 • verkeersrecht
 • fiscaal, sociaal strafrecht
 • penitentiair recht
 • afhandelingen burgerlijke belangen voor de strafrechtbank
 • burgerlijke partijstellingen

Vreemdelingenrecht:

 • asiel
 • regularisatie
 • gezinshereniging
 • nationaliteit
 • huwelijksweigering