Mter. Lawrence TAILLAERT

Mter. Lawrence TAILLAERT is sedert 2016 ingeschreven aan de Balie te Brugge.

Hij is werkzaam als stagiair op het kantoor sedert 2016.

Hij heeft als stagemeester Mter. Joris VAN MAELE.