Team

Mter. Mathieu LANGEROCK

Advocaat

Mter. Mathieu LANGEROCK is mede-oprichter van het advocatenkantoor LVM-advocaten.

Hij volgde zijn middelbare studies in de Abdijschool van Zevenkerken te BRUGGE en studeerde in 2001 af als Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL). Aansluitend volgde hij nog een aanvullende opleiding 'Internationale Betrekkingen en Conflictbeheersing' aan de KUL.

Sedert 2002 werkt hij als advocaat aan de balie te BRUGGE,

Op 01-01-2016 richtte hij samen met Mter. Joris VAN MAELE LVM-advocaten op.

Mter. Joris VAN MAELE

Advocaat

Mter. Joris VAN MAELE is mede-oprichter van het advocatenkantoor LVM-advocaten.

Hij studeerde af aan het Sint-Leocollege te Brugge in de richting Grieks-Latijnse.

Vervolgens studeerde hij af als Licentiaat in de Rechten (Master) aan de KULeuven.

Na zijn studies aan de KULeuven schreef hij zich in als advocaat in 2007 bij de Balie Brugge en leerde hij het klappen van de zweep in advocatenkantoren te Brugge en Oostende.

Mter. Brecht BEHEYDT

Mter. Brecht BEHEYDT is sedert 2007 aan de Balie Brugge verbonden.

Hij is verbonden aan het kantoor als medewerker van Mter. Joris VAN MAELE sedert 2016.

Mter. Lawrence TAILLAERT

Mter. Lawrence TAILLAERT is sedert 2016 ingeschreven aan de Balie te Brugge.

Hij is werkzaam als stagiair op het kantoor sedert 2016.

Hij heeft als stagemeester Mter. Joris VAN MAELE.

Mter. Jonas VAN OYEN

Mter. Jonas Van Oyen is sedert 2019 ingeschreven aan de Balie te Brugge.

Hij is werkzaam als stagiair op het kantoor sedert 2019.

Hij heeft als stagemeester Mter. Mathieu LANGEROCK.

Mevr. Delphine MOSBEUX

Secretariaat

Mevr. Delphine MOSBEUX verzorgt de administratie en staat in voor het secretariaat.